Andreas-Skoglund.se

Lycka i våra liv…

Endast en sak behöver ändra på sig för att vi skall uppleva lycka i våra liv – var vi fokuserar vår uppmärksamhet

-Greg Anderson